Venäjä luopuu vuoteen 2010 mennessä valtiollisista GOST-standardeista ja korvaa ne uusilla teknisillä määräyksillä, kertoo Venäjän teollisuus- ja energiaministeri Viktor Hristenko Regnum.ru-uutispalvelulle.

Muutos perustuu vuonna 2003 voimaan astuneeseen lakiin ”Teknisistä määräyksistä”, jonka mukaan seitsemän vuoden siirtymäajan puitteissa Venäjän on tarkoitus luopua nykyisistä teknisistä määräyksistä ja korvata ne uusilla. Vuoteen 2010 mennessä uusiin teknisiin määräyksiin vaihdetaan valtionstandardit GOSTit, rakennusnormit ja –ohjeet SniPy sekä hygieniaohjeet ja –normit SanPiN.

Hristenkon mukaan tällä hetkellä ollaan työstämässä 80 teknistä määräystä ja 55 on lähetetty lausuntokierrokselle. Tänä ja ensi vuonna on tavoitteena saada käyntiin 97 määräyksen uudistaminen. Kaikkiaan vuoteen 2010 mennessä määräyksiä on työstettävä noin 300 kpl.

Uudistustyön tavoitteena on vähentää kaupanesteitä, tuottajiin kohdistuvaa hallinnollista taakkaa sekä luoda tehokas kuluttajasuojajärjestelmä vaarallisten tuotteiden varalta.

Varapääministeri Dmitri Medvedev on kuitenkin epäillyt uudistuksen tehokkuutta. Hänen mukaansa työhön on jo nyt käytetty 250 milj. ruplaa ja hän ehdottaakin tämän vuoksi, että koko ohjeistusjärjestelmää tulisi radikaalisti yksinkertaistaa. Hristenko kommentoi varapääministerin kantaa toteamalla, että jokaisen ohjeen uudistamiseen tarvitaan satojen ihmisten työpanos, minkä vuoksi minimikulut ovat 2 milj. ruplaa ohjeelta.

Valtion GOST-standardit ovat nykyään vapaaehtoisia, mutta niitä käytetään esim. todistamaan, että tavara täyttää tietyt laatuvaatimukset. Joidenkin tietojen mukaan esim. sahatavaran viennin yhteydessä vain 30 % venäläisyrityksistä käyttää GOSTeja, loput eurooppalaisia standardeja tai asiakkaan mittavaatimuksia.

Lähde: www.regnum.ru