Venäjä tuottaa vuosittain noin 40 miljoonaa kuutiometriä sahatavaraa, josta pääosa viedään ulkomaille (Kuva 1).

Vuonna 2018 Venäjältä vietiin 32 miljoonaa kuutiometriä sahatavaraa, josta noin puolet Siperian federaatiopiiristä (Kuva 2). Kiina on suurin sahatavaran vientimaa, viimeisinä vuosina sen osuus on noussut yli 60 prosenttiin vientimäärästä (Kuva 3).

Puolet Venäjältä vietävästä sahatavarasta on valmistettu männystä ja kolmasosa kuusesta (Taulukko).

Taulukko. Venäjän sahatavaran vienti puulajeittain vuonna 2018.

Lähteet: FAOSTAT, Venäjän tullitietokanta