Venäjän tullin tilastojen mukaan metsäteollisuuden vienti muodosti vuoden 2010 tammi-syyskuussa 1,9 % maan viennin kokonaisarvosta. Raakapuuta vietiin yhteensä 16,1 miljoonaa mottia, mikä on 1 % vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2009. Vuoden 2008 tammi-syyskuusta raakapuun vientimäärä on pudonnut 44 %.

Puutullien rasittamaa raakapuun vientiä lukuunottamatta Venäjän metsäteollisuuden vienti on loivassa nousussa. Vaneria vietiin tammi-syyskuussa 22 %, sahatavaraa 11 %, sellua 8 % ja sanomalehtipaperia 4 % enemmän kuin vuoden 2009 vastaavalla ajanjaksolla. Venäjän metsäteollisuuden viennistä 90 % suuntautui IVY -maiden ulkopuolelle.

Lähde:
Tullin tilastot