Venäjän puutullit uhkaavat tuhansia työpaikkoja

Puuntuonnin tyrehtyminen Venäjältä saattaa viedä tuhansia työpaikkoja Suomen metsäteollisuudesta, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Puuntuonti Venäjältä uhkaa loppua kokonaan parissa vuodessa korkeiden vientitullien takia.

Metsäntutkimuslaitoksen vanhempi tutkija Anne Toppinen arvioi, että tuhansien työpaikkojen vähentyminen on mahdollista, jos tullit toteutuvat koko laajuudessaan eikä kotimaan markkinoilta löydy vastaavaa lisätarjontaa. ”Tullit voivat aiheuttaa tuotantolaitosten sulkemisia niissä yksiköissä, jotka jo valmiiksi kamppailevat kannattavuutensa kanssa”, Toppinen toteaa.

Lähde: Helsingin Sanomat

Epävirallinen työryhmä pohtii Venäjän puutulleja

Suomen hallitus on perustanut epävirallisen työryhmän selvittämään Venäjän vientitullien korotusten vaikutusta Suomen metsäsektoriin, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Työryhmää johtaa valtiosihteeri Risto Volanen, jonka mukaan ryhmään kuuluu edustajia metsäteollisuudesta ja valtionhallinnosta. Artikkelin mukaan ryhmässä mietitään todennäköisesti taktiikkaa, jolla Suomi ajaa etujaan Euroopan unionissa ja Maailman kauppajärjestössä, johon Venäjä on pyrkimässä jäseneksi.

Artikkelissa todetaan myös, että Metsäteollisuus ry:n resurssijohtaja Anders Portin ei usko Suomen joutuvan Venäjän ratkaisujen vuoksi lopettamaan tehtaitaan. Ensi vaiheessa tulleista kärsivät venäläiset hakkuuyritykset, jotka eivät saa puutaan kaupaksi.

Lähde: Helsingin Sanomat 20.2.2007

Krupchak: Hakkeen vientitullia on nostettava

Duuman metsäkomitean puheenjohtaja Vladimir Krupchak esitti 0Venäjän teollisuus- ja energiaministeriön metsäteollisuussektorin valtion politiikan ja säännöstelyn neuvoa-antavan neuvoston kokouksessa, että havupuusta tehdyn hakkeen vientitulli on nostettava vähintään 20 €/tonni. Havupuun vientitullien korotukset eivät koske haketta, mikä tulee nostamaan sen tuotantoa ja vientiä. Samaan aikaan hakkeen vaje erityisesti Luoteis-Venäjän sellutehtaissa lisääntyy edelleen.

Sellu- ja paperiteollisuuden edunvalvontajärjestö RAO ”Bumprom” on lähettänyt Venäjän teollisuus- ja energiaministeriöön sekä talouskehitysministeriöön pyynnön nostaa myös havuhakkeen vientitullia.

Lähde: Bumprom.ru