Nykyisessä maailmantalouden tilanteessa Venäjän hallitus on valmis siirtämään raakapuun vientitullien korotusta 9-12 kuukaudella, toteaa pääministeri Putin. Sen lisäksi, että vientimäärien pieneneminen olisi aiheuttanut vaikeuksia suomalaiselle teollisuudelle, sillä olisi ollut sosiaalisia vaikutuksia työpaikkojen menettämisen seurauksena. Lykkäys koskee kaikkea puuta ja puutuotteita. Venäjän oman metsäteollisuuden kehittämistä jatketaan aikaisempien suunnitelmien mukaan ja investoijille tarjotaan erilaisia etuuksia.

Metsäteollisuus ry:n mukaan puutullikorotusten siirto on myönteinen ele Suomen metsäteollisuuden kannalta. Kaikkea tuontipuuta, erityisesti koivukuitua ei voida korvata kotimaisella raaka-aineella. Laskennallisesti Suomessa tehtävästä sellusta 17 % tehtiin venäläisestä puusta viime vuonna.

Stora Enson toimitusjohtaja Jouko Karvinen pitää myös päätöstä erittäin myönteisenä ja tärkeänä. Stora Enso etenee syksyllä ilmoittamansa tuottavuuden parannussuunnitelman mukaisesti. Viimeaikaiset tuotannonrajoitukset yhtiön sahoilla sekä sellu- ja paperitehtailla johtuvat markkinoista, eivätkä puun saatavuudesta. Tuontipuun käyttöä Suomen tehtailla on jo merkittävästi vähennetty strategian mukaisesti. Stora Enson Venäjän puunhankintaorganisaation uudelleenjärjestelyt jatkuvat suunnitellusti.

Lähteet: Venäjän hallituksen www-sivut, Metsäteollisuus ry, Stora Enso Oyj