Venäjän raakapuun vientitullikorotuksia ja niiden vaikutuksia Suomessa on käsitelty pääministeritapaamiseen liittyen useissa lähteissä. Lehdistö on kirjoittanut aiheesta mm. seuraavaa:

Kauppalehti: Puutullit voivat pakottaa VR:n sopeutustoimiin

Venäjän kaavailemat puutullit voivat toteutuessaan johtaa tiukkoihin sopeutustoimiin VR-Yhtymässä, kirjoittaa Kauppalehti. VR-Yhtymän pääjohtajan Henri Kuitusen mukaan Venäjän osuus koko tavaraliikenteestä on 40 prosenttia ja tästä peräti puolet on raakapuun tuontia. Jos Venäjä korottaa tullit nykysuunnitelmien mukaisesti, metsäteollisuus sanoo raakapuun tuonnin päättyvän viimeistään vuonna 2009. Jos pahin vaihtoehto toteutuu ja puun tuonti tyrehtyy, VR joutuu vaikeuksiin. Vastaavan laajuista korvaavaa toimintaa ei ole ajateltavissa.

Lähde: Kauppalehti Online 1.6.2007

Taloussanomat: Puutullit voivat kääntää Suomen puuvirran itään

Metsäteollisuus vähentää riippuvuuttaan Venäjän koivusta, kirjoittaa Taloussanomat. Lähtökohta on, että Suomesta löytyy korvaavia puumääriä, sanoo Metsäteollisuus ry:n johtaja Anders Portin. Synkimpien arvioiden mukaan monia suomalaistehtaita uhkaa lopetus, jos tuonti Venäjältä tyrehtyy. Vaikka venäläistä puuta kuluu eniten Itä-Suomen tehtaissa, ei Portinin mukaan tehtaiden uhanalaisuutta voi päätellä vain nykyisen raaka-aineen hankinnan perusteella. Enemmän vaikuttaa tehtaan tila kuin sen sijainti, sillä puuvirrat voivat kääntyä maan sisällä itään, arvioi Portin. Esimerkiksi Länsi-Suomen rannikolla oleville tehtaille voisi lisätä puun tuontia muualta laivoilla ja tällöin suuremman osan Sisä-Suomen puista voisi ohjata Itä-Suomen tehtaille.

Stora-Enso on jo laajentanut puunhankintaansa Länsi-Suomeen. Stora Enson Suomen metsäpäällikön Matti Karjulan mukaan tänä vuonna kotimaan puunhankintaa on tarkoitus lisätä kolme miljoonaa kuutiota. Yhtiö on tuonut vuosittain puuta Venäjältä 5–6 miljoonaa kuutiota ja tärkeintä yhtiölle on venäläinen koivukuitu. Riippuvuuttaan koivusta Stora Enso on vähentänyt esimerkiksi Oulussa, jossa tehdas on käännetty käyttämään havupuuta.

Lähde: Taloussanomat 31.5.2007

Helsingin Sanomat: Puutullit latistavat intoa investoida Venäjän metsäteollisuuteen

Venäjän raakapuun vientitullit pikemminkin vähentävät kuin lisäävät suomalaisten intoa investoida raskaaseen metsäteollisuuteen Venäjällä, toteaa Helsingin Sanomat. Tullit aiheuttavat ongelmia, jos puunhankinnan yhteydessä lankeavia vääriä puutavaralajeja ei pystytä viemään maasta pois länteen jalostettavaksi.

Metsä-Botnialla on suunnitelmissa rakentaa sellutehdas Vologdan alueelle. Yhtiön toimitusjohtajan Erkki Variksen mukaan kyseessä on pitkän aikavälin hanke, joka kenties toteutuu 2010-luvulla. Variksen mielestä tullitariffien kaltaiset äkkinäiset hallinnolliset päätökset ovat investoijalle aina ”myrkkyä, sillä se luo epävarmuutta”.

Lähde: Helsingin Sanomat 31.5.2007

Kauppalehti: Brunila: Puutullit eivät houkuttele investoimaan

Vientitullien mahdollinen lievennys on laiha lohtu teollisuudelle, eikä metsäteollisuus innostu venäläisten investointimaanittelusta, kirjoittaa Kauppalehti. Yritykset kasvattavat toimintaansa siellä, missä toimintaympäristö on hyvä ja markkinat ja kysyntä kasvavat, korostaa Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Anne Brunila. Puutullit eivät vaikuta kumpaankaan myönteisesti. Metsäteollisuuden investoinnit menevät ennemminkin Kiinaan, Aasiaan ja Latinalaiseen Amerikkaan, koska näissä maissa käytetään vientitullien sijasta aivan toisentyyppisiä investointikannustimia.

Brunila huomauttaa, että teollisuus joutuu lähtemään siitä vaihtoehdosta, että puutullit nousevat Venäjän ilmoitusten mukaan. Tullin korotusten seuraukset suomalaiselle teollisuudelle ovat vakavat. Paljon riippuu siitä, saadaanko Suomen metsistä irti 10-15 miljoonaa kuutiota nykyistä enemmän. Yritykset toteuttavat myös omia sopeutustoimiaan, mm. koivukuitua käyttäviä sellulinjoja on käännetty havupuulle. Eukalyptusta ja siitä tehtyä sellua tuodaan jo Latinalaisesta Amerikasta Suomeen. Eräiden arvioiden mukaan kerrannaisvaikutuksineen Suomessa voisi olla puutullien takia jopa 20 000 työpaikkaa vaakalaudalla.

Lähde: Kauppalehti 30.5.2007