Vuonna 2013 Venäjältä vietiin ulkomaille puuta 19 miljoonaa kuutiometriä, josta havupuuta oli 65 prosenttia. Kiina on suurin vientimaa, sinne päätyi yli puolet Venäjältä viedystä puusta ja 77 prosenttia havupuusta. Suomi oli suurin lehtipuun vientimaa.

Vuoteen 2012 verrattuna puun vienti kasvoi kahdeksan prosenttia.