Puun ja puutuotteiden osuus koko Venäjän viennistä oli tammikuussa 2,6 %. Vuonna 2008 vastaava osuus oli 2,4 %. Tämän vuoden tammikuussa vientimäärät ovat romahtaneet. Suurin pudotus oli raakapuulla, jonka vienti väheni 65 % viime vuoden tammikuuhun verrattuna.

Keskeisimpien metsäteollisuuden tuotteiden vienti tammikuussa 2009:

Lähde: Venäjän tulli, tuonti ja vienti tammikuussa 2009, tammikuussa 2008