Venäjältä vietiin teollisuuspuuta 19 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2018. Vientimäärä laski kaksi prosenttia edellisvuodesta.

Venäjän puunvienti on vakiintunut 19 miljoonan kuutiometrin tasolle viimeisten vuosien aikana. Vuonna 2018 Venäjältä vietiin ulkomaille teollisuuspuuta 19,03 miljoonaa kuutiometriä eli kaksi prosenttia edellisvuotta vähemmän. Vientimäärästä oli 57 prosenttia havupuuta. Havupuun osuus väheni neljä prosenttia, järeän koivun (yli 15 cm) vientimäärä puolestaan kasvoi kolme prosenttia. Suurimmat puumäärät vietiin Kaukoidästä (6,8 milj. m³) ja Luoteis-Venäjältä (5,9 milj. m³).

Kiina oli suurin puun vientimaa, sinne päätyi 63 prosenttia Venäjältä viedystä puusta ja 84 prosenttia havupuusta. Pääosa Kiinaan vietävästä puusta on läpimitaltaan yli 15 cm havupuuta. Suomi oli toiseksi suurin puun vientimaa ja sen osuus viennistä oli 27 prosenttia. Suomeen viedystä puusta pääosa oli koivukuitupuuta.

Suomeen vietiin eniten puuta Pietarista (1,5 milj. m³), Vologdan (1,3 milj. m³) ja Leningradin (0,9 milj. m³) alueilta sekä Karjalan tasavallasta (0,6 milj. m³). Näiden alueiden osuus vientimäärästä oli 85 prosenttia.

Teollisuuspuun lisäksi Venäjältä vietiin 1,8 miljoonaa tonnia haketta, 0,5 miljoonaa tonnia poltto- ja jätepuuta sekä 1,5 miljoonaa tonnia puupellettejä.

Tilastolähteet: Venäjän tulli, Faostat

Sari Karvinen, Luke