Federaation oikeuselimet ratkaisivat puun kuoreen liittyvän tullimaksukiistan metsäalan vientiyritysten eduksi, kirjoittaa Karjalan metsälehti ”Lesnaja Karelija”. Ylimääräisiä tullimaksuja on palautettu yrityksille jo 14 miljoonaa ruplaa. Tällä hetkellä vielä kaksi vientiyritystä laatii asiakirjoja tullin mittausmenetelmästä koituneiden ylimääräisten tullimaksujen palauttamiseksi. Tähän liittyvistä tapahtumista kertoo Karjalan metsäteollisuuden harjoittajien ja puunviejien liiton varapuheenjohtaja Kirjanov.
Epätarkoituksenmukaiset menetelmät
Venäjän tullilla on käytössä oma raakapuun mittausmenetelmä, joka ei vastaa venäläistä eikä kansainvälistä käytäntöä, jossa puun tilavuus mitataan ilman kuorta. Tullin mittausmenetelmät ovat ristiriidassa voimassa olevien GOST-standardien (9462-88, 9463-88) kanssa. Karjalan metsäteollisuuden harjoittajien ja puunviejien liitto pitää perusteettomana Venäjän tullin päätelmää, jonka mukaan tullin mittausmenetelmä olisi kansallisia standardeja parempi.
Karjalan metsäteollisuuden harjoittajien ja puunviejien liitto on useana vuonna peräkkäin yrittänyt todistaa Venäjän tullille sekä muille alan ylemmille instansseille, että kyseinen mittausmenetelmä on epätarkoituksenmukainen. Tullille on mm. toimitettu asiantuntijoiden laatima yksityiskohtainen lausunto, joka vahvistaa tullin käyttämien puun mittausmenetelmien yhteensopimattomuuden nykypäivän realiteettien kanssa.
Tullin mittausmenetelmävaatimukset ovat aiheuttaneet todellista taloudellista tappiota metsäsektorin yrityksille. Jotta tällaista ei tapahtuisi enää tulevaisuudessa, Karjalan metsäteollisuuden harjoittajien ja puunviejien liitto yhdessä useiden Karjalan puunviejien kanssa on määrätietoisesti pyrkinyt tuomaan raakapuun tullaamisen perusteeksi tilavuuden mittaamisen kansallisten standardien ja organisaatiokohtaisten standardien mukaan. Pyrkimykset ovat olleet suurimmaksi osaksi tuloksettomia, vaikka asiassa (Medvežjegorskin lespromhoz) annettiin yksi oikeuden päätös metsäyrityksen eduksi. Mutta se on valitettavasti ollut tähän saakka ainoa laatuaan monien muiden samanlaisten tapausten joukossa.
Yhteisvoimin tulokseen
Vuodesta 2003 alkaen Karjalan tasavallan tulliviranomaiset määräsivät puunviejät maksamaan tullimaksuja kuorellisesta raakapuun tilavuudesta. Vuoden 2004 aikana sama käytäntö ulotettiin koskemaan Vologdan aluetta ja tämän jälkeen myös muitakin Venäjän federaation alueita.
Vuodesta 2008 alkaen Karjalan, Vologdan ja Pietarin metsäalan vientiyritykset ovat toimittaneet lausuntoja mittausmenetelmien yhteensopimattomuudesta Karjalan, Vologdan, Pietarin, Viipurin ja Veliki Novgorodin tulleille. Viejien yritykset kumota tullien mittausmenetelmät eivät kuitenkaan tuottaneet minkäänlaista tulosta eivätkä johtaneet lainrikkomusten poistamiseen. Mittausmenetelmien huolellisemman analyysin jälkeen Venäjän tulli kuitenkin lopulta totesi, että asiassa on tapahtunut lainsäädännön rikkomus ja ylimääräiset tullimaksut on mahdollista palauttaa jokaiselle yritykselle kolmen vuoden ajalta.
Oikeutta käytiin Pietarissa. Oikeuselimet vahvistivat, että viejät olivat tässä kiistassa oikeassa, ja näille palautetaan liikaa maksetut tullimaksut. Lisäksi viejät perivät tulleilta viivästyskorkoa, jos ylimääräisten tullimaksujen palautus viivästyy. Jää on siis murtunut…