Venäjän tullihallinto ja Luoteis-Venäjän metsäteollisuusliitto ovat neuvotelleet puutuotteiden tullauksiin liittyvistä kysymyksistä, kertoo Lesprom.ru-portaali. Keskusteluissa käsiteltiin laajasti pyöreän puun, sahatavaran ja paperiteollisuuden tuotteiden vientiin ja tullaukseen liittyvistä erityispiirteistä. Erityistä huomiota kiinnitettiin mittausmenetelmien yhdenmukaistamiseen lähetyksessä, vastaanotossa ja tullauksessa, viitehintoihin sekä tammikuussa 2004 voimaan tulevaan uuteen tullikoodeksiin. Neuvottelun tuloksena päätettiin perustaa yhteinen työryhmä, jonka tavoitteena on parantaa tiedonvaihtoa tulliviranomaisten ja puunviejien välillä.

Luoteis-Venäjän metsäteollisuusliitto (Конфедерация объединений, предприятий и организаций лесопромышленного комплекса Северо-Запада) perustettiin vuonna 2002 Luoteis-Venäjän alueiden ja metsäteollisuusyritysten aloitteesta presidentin alueellisen edustajan myötävaikutuksella. Liittoon kuuluu alueen suurimpia teollisuusyrityksiä sekä tutkimus- ja oppilaitoksia.

Lähde: Lesprom.ru