Venäjän metsistä on annettu pitkäaikaiseen käyttöön 21 prosenttia eli 240 miljoonaa hehtaaria. Vuokrattu metsäpinta-ala on kasvanut neljä prosenttia vuodesta 2013.

Puunkorjuu on pääasiallinen metsänkäyttömuoto, vuonna 2017 korjattiin puuta 212 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuusuunnite on 705 miljoonaa kuutiometriä eli siitä hyödynnettiin vajaa kolmasosa. Metsänvuokraajien osuus puunkorjuusta oli 169 miljoonaa kuutiometriä. Metsänvuokraajien korjaama puumäärä on kasvanut 15 prosenttia viimeisten viiden vuoden aikana. Samaan aikaan vuokrametsien pinta-ala on pienentynyt, joten metsänvuokraajat ovat tehostaneet metsänkäyttöä. Hehtaarikohtainen korjuumäärä kasvanut kolmanneksella, tällä hetkellä puuta korjataan yksi kuutiometri hehtaarilta.

Suurimmat metsänvuokraajat ovat Ilim Group, Mondi Syktyvkarski LPK, Kralesinvest, Ustjanskaja lesopererabatyvajuštšaja kompanija ja Trans-Sibirskaja lesnaja kompanija. Yritysten osuus vuokralle annettujen metsien hakkuusuunnitteesta on kymmenen prosenttia.

Leimikoiden pystymyynti pk-yrityksille on nostettu tärkeäksi kysymykseksi. Vuonna 2017 pk-yritysten korjaama puumäärä kasvoikin 8,6 miljoonaan kuutiometriin, kun vuonna 2016 määrä oli 2,4 miljoonaa kuutiometriä.

Kansalaisten käyttöön metsiä on annettu 4 200 hehtaaria. Kaikkiaan metsänkäyttäjiä Venäjällä on 30 000. Kaukoidän federaatiopiirissä tehtiin mahdolliseksi antaa yksityishenkilöiden hallintaan yhden hehtaarin maa-ala, mikä on lisännyt metsänkäyttäjiä yhdeksän prosenttia koko Venäjän tasolla ja kaksinkertaistanut määrän Kaukoidässä.

Omaan käyttöön kansalaiset korjasivat viime vuonna 14 miljoonaa kuutiometriä puuta 600 000 leimikon pystymyyntisopimuksella.

Lähde: Venäjän metsätalousvirasto