Presidentti Putin on määrännyt Venäjän hallitukselle tehtäviä metsäalalle tehdyn tarkastuksen perusteella.

Hallituksen on määrä tehdä toimenpiteitä, joilla voidaan parantaa metsäsektorin taloudellista tehokkuutta. Tehtävänä on arvioida, olisiko tarkoituksenmukaista korottaa metsänkäyttömaksuja, määrätä vientitulli ja -kiintiö alhaisen jalostusasteen sahatavaralle sekä järjestää raakapuun vientikauppa pörssin välityksellä.

Sahatavaran osalta tehtävänä on lisäksi tarkastella lainsäädännön muuttamista, tavoitteena tarkentaa sahatavaran luokittelua jalostusasteen mukaan. Myös puukaupan valvontajärjestelmään (EGAIS) tulisi päivittää sahatavaraa koskevia indikaattoreita.

Valtiollista metsävalvontaa tekevien metsänvartijoiden lukumäärä on turvattava.

Lisäksi hallituksen on laadittava ehdotuksia metsäalan prioriteetti-investointien toteutuksen valvonnan parantamisesta, valtion organisaatioiden korjaaman puun myynnistä pörssissä sekä metsien vartioinnin, suojelun ja uudistamisen kompensoinnin järjestämisestä metsissä, joita käytetään linjojen ja muiden infrastruktuurikohteiden rakentamiseen.

Tehtävät on määrä olla suoritettuina 1.5.2017.

Lähde: Venäjän presidentin sivut