Venäjällä on nykyään 101 valtion luonnonsuojelualuetta (33,7 milj. ha) ja 39 kansallispuistoa (7 milj. ha). Lisäksi neljän kansallispuiston (Habarovskin alue, Arkangelin alue, Chukotskin piiri) ja kahden luonnonsuojelualueen (Leningradin alue, Altain tasavalta) perustaminen on asiakirjojen valmisteluvaiheessa. Vuodesta 2005 lähtien suojelualueiden valmistelu- ja perustamismenetelmää on uudistettu ja vuosina 2006-2007 on perustettu 4 kansallispuistoa.

Nyt Venäjän pinta-alasta on suojeltu 2,5 %, mikä on 0,5 % enemmän kuin vuonna 2005. Lukua aiotaan nostaa 2,8 prosenttiin vuoteen 2010 mennessä kokonaistavoitteen ollessa 3 %.

Luonnonvaraministeri Juri Trutnevin mielestä suojelualueiden tehtävänä on turvata ainutlaatuisten lajien säilyminen, mutta sen ohella myös jakaa kansalaisille tietoa ympäristöasioista ja järjestää ekomatkailua.

Ministeri kiinnitti huomiota suojelualueiden budjettirahoituksen ja tulojen väliseen epätasapainoon. Nyt suojelualueiden tulojen osuus on noin 40 % niiden valtionrahoituksesta (2006: yli 1,1 mrd. ruplaa). Niin kauan kun tilanne ei muutu, suojelualueet ovat samassa kategoriassa muiden budjettirahoitusta saavien laitosten kanssa. Mutta jos suojelualueet tulisivat edes taloudellisesti itsekannattaviksi, me voisimme investoida lisää alueiden kehittämiseen, totesi Trutnev.

Kolmessa vuodessa suojelualueiden ja kansallispuistojen kävijämäärä on kaksinkertaistunut. Vuonna 2006 kävijöitä oli jo 1,6 miljoonaa henkeä. Suojelualueille on perustettu runsaasti lisää luontokeskuksia. Ekomatkailu tuotti 359 milj. ruplaa vuonna 2006.

Lähteet: Luonnonvaraministeriön uutinen 1, uutinen 2