Venäjän metsistä on pian sertifioitu yli 4 milj. ha eli noin 0,3 % maan metsäpinta-alasta, tiedottaa Luonnonvaraministeriö. Eniten sertifiointeja on tehty Arkangelin ja Irkutskin alueilla, Komin tasavallassa ja Krasnojarskin alueella.

Kansallinen metsäsertifiointineuvosto on akateemikko Aleksander Isaevin johdolla hoitanut vapaaehtoista sertifiointia vuodesta 2003 lähtien ja 2004 muokannut kansainvälisiä sertifiointijärjestelmiä venäläismetsiin sopivaksi.

Vuoden 2005 aikana on tarkoitus viimeistellä vapaaehtoisen sertifioinnin asiakirjat sekä hyväksyttää ja rekisteröidä ne kansainvälisissä organisaatioissa. Yleisesti kansallinen järjestelmä otettaneen käyttöön 2006.

Lähde: Venäjän luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu