Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen ETLA:n tuoreehkossa julkaisussa ”Venäjän metsistä maailman markkinoille” käsitellään Luoteis-Venäjälle perinteisesti tärkeää metsäteollisuutta, sen kilpailukykyä ja tulevaisuudennäkymiä. Tutkimuksessa analysoidaan kilpailukykyä ns. klusterianalyysin avulla ja esitellään Luoteis-Venäjän tärkeimmät metsäteollisuusyritykset.

Lue lisää