Venäjän metsänsuojelukeskus Roslesozaštšita on julkaissut ennusteen metsien tilasta. Monilla Venäjän alueilla vallinneet poikkeukselliset sääolot ja metsäpalot ovat vuoden 2010 aikana tuhonneet metsikköä 1,3 miljoonan hehtaarin alueelta. Näiden ilmiöiden vaikutus ja seuraukset ovat näkyvissä vielä useiden vuosien ajan. Vuoden 2011 kuluessa metsissä on yli 10 miljoonan hehtaarin alalla odotettavissa joukko tuhoisia prosesseja.
Vuoden 2010 myrskyjen vaurioittamissa metsiköissä, samoin kuin ympärillä olevissa vuosien 2009 – 2010 tuulenkaadoissa ja hakkuuaukoilla on seuraavien 2 – 3 vuoden aikana odotettavissa puuston heikkenemistä ja osittaista pystyyn kuivamista sekä mahdollisesti runkotuholaisesiintymiä. Lisäksi seuraavien 3 – 5 vuoden kuluessa reunapuusto heikkenee ja lahoaa siellä, missä on esiintynyt pitkäaikaisia, intensiteetiltään erilaisia maa- ja maastopaloja. Näillä alueilla runkotuholaisesiintymiä syntyy metsäpaloalueiden ympärillä kasvavaan puustoon ja vuoden 2010 alkukesän metsäpalojen vaurioittamiin metsiköihin. Koska viime vuosi oli niin kuiva, on odotettavissa, että vanhat kuusimetsät ja koivikot kuivuvat useilla Keski-Venäjän, Luoteis-Venäjän sekä Etelä-Venäjän federaatiopiirin alueilla sekä Volgan ja Uralin federaatiopiireissä. Myrskytuhoja ja kuivuutta kärsineissä hakkuukypsissä ja yli-ikäisissä kuusikoissa muodostuu runsaasti kirjanpainajaesiintymiä. Tilannetta saattaa näiden federaatiopiirien joillakin alueilla vielä pahentaa tykkylumi, jota vuoden 2010 joulukuussa esiintyi Keski- ja Etelä-Venäjän sekä Volgan federaatiopiirien eräillä alueilla.
Yllä mainittujen tekijöiden johdosta vuosina 2011 – 2013 on odotettavissa metsän kaikkien tuholaislajien määrän raju kasvu.
Luoteis-Venäjän osalta ongelmat ovat seuraavat:
Arkangelin ja Vologdan alueilla ja Komissa kuusikot kuivavat ja muodostuu kirjanpainaja- ja kirjaajaesiintymiä.Leningradin ja Pihkovan alueilla kuivuus heikentää puustoa. Novgorodin ja Leningradin alueilla metsikköjä kuivuu suurten tuulenkaatojen alueella ja muodostuu tuholaiskeskuksia.