Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Venäjän metsien suuria muutosprosesseja ei tunneta riittävän tarkasti. Metsävarannon merkittävän osan inventointitiedot ovat puutteelliset ja suurten muutosten seurantaa varten ei ole kehittyneitä menetelmiä. Metsäpalot ovat tärkein koko Venäjän metsiin vaikuttava tekijä. Euroopan puolella hakkuilla on suurin vaikutus. Metsänviljelyn vaikutus Venäjän metsien kokonaisuuteen on vähäinen. Suuri osa viljelyistä epäonnistuu.

Metsien rakennetta saatelevat tekijat 040403