Venäjän metsäviraston johtaja Roschupkin on antanut määräyksen metsien tilan ja metsänkäytön tarkastuksesta Karjalan alueella, tiedottaa Luonnonvaraministeriö. Tarkastuksen syynä ovat monilukuiset faktat laittomista hakkuista sekä tiedotusvälineiden esittämät väitteet laittomasta puukaupasta. Karjalan metsien tilaa arvioi komissio, johon kuuluu metsäviraston johtajia sekä edustajia sisäasiainministeriöstä, tullista ja luonnonkäytön tarkastusvirastosta. Tarkistus tehdään 2.4.2007 mennessä.

Lähde: Luonnonvaraministeriö