Venäjän metsävirasto on johtajansa Valeri Roschupkinin mukaan kiinnostunut toteuttamaan metsäsektorin nopean kehityksen skenaarion, jossa Venäjän osuuden maailman metsäteollisuudesta odotetaan kasvavan 6 %:iin 2015 mennessä, tiedottaa Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu.

Kansainvälisessä metsäteollisuusfoorumissa esiteltiin kolme loppuun työstettyä kehitysskenaariota. Kasvuskenaarion mukaan jo 2 – 3 vuodessa investointi-ilmasto muuttuu merkittävällä tavalla, puun maailmanmarkkinahinta nousee ja siirrytään pitkäaikaisiin metsävuokrasopimuksiin. Noiden muutosten myötä saadaan lisää ulkomaisia investointeja neljän sellu- ja paperitehtaan rakentamiseen, venäläiset ja ulkomaalaiset sijoittajat toteuttavat yhteisvoimin puutavarantuotantoon ja puunkorjuuseen suunnattuja hankkeita. Tämän skenaarion olettamuksiin kuuluu myös metsäalan kasvuodotus 7,5 %:iin jo vuonna 2007, ja 2010 mennessä kasvun arvioidaan olevan 19 %. Kaikki kansantuotteen perusluvut paranevat ja Venäjän osuus maailmanmetsäteollisuudesta nousee vuoteen 2015 mennessä 6 %:iin.

Maltillisemmassa kasvuskenaariossa esitetään sama tapahtumaketju, mutta aikajakso on pitempi, 5 – 7 vuotta. Kasvutahdin oletetaan tämän mukaan kiristyvän vuoden 2010 jälkeen. Tuolloinkin Venäjän osuus metsäteollisuustuotannosta kasvaa 5 % 2015 mennessä.

Hitaan kasvun skenaario perustuu myöskin puun maailmanmarkkinahintojen nousuun. Ennuste on kuitenkin pessimistisempi niin investointien kuin omaisuuden omistusoikeuksien ja metsänvuokrauksenkin suhteen. Alan oletetaan kehittyvän vuoteen 2013 muuta taloutta hitaammin. 5 %:n paalu saavutetaan vasta 2013 – 2015 ja vuoteen 2015 mennessä Venäjän osuudeksi maailman metsäteollisuustuotannosta arvioidaan nykyiset 3,5 %.

Roschupkinin mukaan valtion kiinnostus toteuttaa aggressiivisin kasvuskenaario perustuu siihen, että käyttämättä jäävät laskennalliset hakkuumäärät aiheuttavat monia negatiivisia seurauksia: metsätalouskulujen kasvuun ja ympäristöntilan huononemiseen.

Lähde: Venäjän luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu