Euroopan metsäinstituutti (EFI) koordinoi tutkimushanketta, jonka yhtenä tavoitteena on venäläisen metsävaratiedon luotettavuuden arviointi, kertoo sanomalehti Karjalainen. Novgorodin alueella tehtyjen vajaan 200 kuvion tarkistusmittausten perusteella selvisi, että metsävaroja aliarvioitiin 13,4 % eli selvästi arvioitua vähemmän. Runsaspuustoisissa metsissä aliarvio oli 22-28 %, nuorissa metsissä oli jopa yliarvioita, Kaija Saramäki toteaa artikkelissa. Ari Pussisen mielestä hakkuiden lisääminen nykyisellä käsittelytavalla olisi kestävää Novgorodin alueella.

Asiantuntijat muistuttavat artikkelissa, että metsävaratietojen vertailtavuus voi vaihdella paljon eri puolella Venäjää. Tutkimusta haluttaisiin laajentaa muillekin alueille, esim. Arkangeliin ja Komiin. EFIn tutkimuksessa selvitetään myös Luoteis-Venäjän metsien taloudellista saavutettavuutta.

Lähde: Karjalainen