Metsäteollisuusklustereita on toiminnassa tällä hetkellä viidellä Venäjän alueella. Toiminnaltaan vakiintunein ja liikevaihdolla mitattuna suurin on Arkangelin alueella.

Arkangelin alueen PomorInnovaLes –metsäklusteriin (ПоморИнноваЛес) kuuluu noin 30 yritystä ja organisaatiota. Klusterin ytimen muodostavat Arkangelin sellu- ja paperitehdas, Titan-yhtymä ja siihen kuuluva saha Lesozavod 25. Suunnitellut kehityshankkeet sisältävät 11 miljardin ruplan (138 milj.€*) investoinnit tuotantoon, keskeisimpinä tuotteina ovat kartonki, pakkaukset, vaneri ja puupelletit.

Komin tasavaltaan perustettiin vuonna 2011 Syktyvkarin metsäinstituutin aloitteesta metsäalan koulutusklusteri (Лесной образовательный кластер), johon kuuluu 12 oppilaitosta. Koulutustarjonta kattaa korkeakoulu-, keskiasteen sekä ammatillisen koulutuksen. Yhteistyötä tehdään alueen yritysten kanssa, joista keskeisimpänä Mondi SLPK.

Tomskin alueen metsäklusteri (Лесной кластер Томской области) on rakennettu kolmen ydinyrityksen ympärille ja tuotanto painottuu puulevyihin. Tomlesdrev valmistaa lastulevyä ja on investoimassa toiseen tuotantolaitokseen. LPK Partner-Tomsk on investoinut uuteen MDF-levytehtaaseen. Suurimmat odotukset kohdistuvat kiinalais-venäläiseen investointihankkeeseen, jota RosKitInvest toteuttaa. Kiinalaisen AVIC yhtymän on määrä investoida puunjalostukseen 20 miljardia ruplaa (250 milj.€*).

Vologdan alueen kansainvälinen puurakentamisen klusteri (Международный кластер деревянного домостроения и деревообработки Вологодской области) perustettiin vuonna 2014 ja siihen kuuluu 25 yritystä ja organisaatiota.

Hanti-Mansia – Jugra metsäteollisuusklusteri (Лесопромышленный кластер Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) perustettiin vuoden 2013 lopussa ja siihen sisältyy sahojen modernisointihankkeita, MDF-tuotannon laajentaminen ja lastulevytuotannon aloittaminen.

Valtiolta perätään konkreettisia tukitoimia metsäklusterien kehittämiselle. Viranomaisille on esitetty, että valtio voisi tukea klustereiden jäseniä subventoimalla kustannuksia, jotka liittyvät tienrakennukseen, metsäsuunnittelun ja metsänuudistamisen osuuskuntien perustamiseen sekä uusien tuotteiden kehittämiseen. Valtion tukimekanismin suunnittelu jatkuu viranomaistyönä. Alueilta odotetaan ehdotuksia pilottialueista.

Lähteet: Venäjän hallitus, Arkangelin alueen luonnonvara- ja metsäteollisuusministeriö, PomorInnovaLes, Komin metsäalan koulutusklusteri, Tomskin alueen metsäklusteri, Vologdan aluehallinto, Hanti-Mansia – Jugra metsäteollisuusklusteri

* 1 €=80 RUB

Aikaisemmin aiheesta:

23.02.2015 Kiinalaisen AVIC Forestryn investointihankkeen ensimmäinen vaihe valmis Tomskin alueella

14.5.2014 Vologdan alueen kansainvälinen puurakentamisen klusteri

4.11.2014 Arkangelin alueella perustettiin metsäteollisuusklusteri ”PomorInnovaLes”