Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Metsäteollisuuden yritysten yhteenlaskettu tulos aleni vuonna 2002 20 % edelliseen vuoteen verrattuna. Yrityksistä 59 % teki tappiollisen tuloksen. Tuotannon volyymi kasvoi 2.4 % ja kasvua oli korkean jalostusasteen tuotteissa. Metsäteollisuuden tuotteiden vienti kasvoi vuonna 2002 7 % ja
vientitulo oli 4.45 mrd USD. Metsäteollisuustuotteiden tuonnin arvo oli 1.8 mrd USD ja kasvua oli edellisestä vuodesta 16.6 %. Koko metsäteollisuuden tuotannon volyymin arvioidaan kasvavan vuonna 2003 3- 6 % ja vientitulon ennuste on 4.4 – 4.5 mrd USD, mikä merkitsee vain 1-3 % kasvua. Teollisuuden ainespuun hankinnasta saattaa muodostua lähivuosina teollisuuden kasvun minimitekijä.

Metsateollisuus vuonna 2002 ja kehitysarvioita 130203