Metsäteollisuuden tuotteiden osuus ensimmäisen vuosipuoliskon kokonaisviennistä oli 2,5 %. Viime vuonna vastaava luku oli 3,9 %. Tammi-kesäkuun vientimäärät vähenivät edellisvuoteen verrattuna raakapuulla 23 %, sahatavaralla 19 % ja vanerilla 17 %. Sellun vientimäärä nousi 6 % ja sanomalehtipaperin 15 %.

Venäjän metsäteollisuuden vienti 1-6/2008:

Lähde: Venäjän tullin tiedote, vientitilasto 1-6/2008