Venäjän tullin tilastojen mukaan metsäteollisuuden vienti muodosti vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla 1,9 % maan viennin kokonaisarvosta. Raakapuuta vietiin tammi-kesäkuussa 2010 yhteensä 10,5 miljoonaa mottia, mikä on 1 % vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2009. Kokonaisuutena Venäjän metsäteollisuuden vienti on kuitenkin nousussa. Sahatavaraa vietiin tammi-kesäkuussa 17 %, vaneria 17 %, sellua 5 % ja sanomalehtipaperia 9 % enemmän kuin vuoden 2009 vastaavalla ajanjaksolla. Viennistä 90 % suuntautui IVY -maiden ulkopuolelle.

Lähde:
Venäjän tulli