Raakapuun ja puutuotteiden viennin osuus oli tammi-maaliskuussa 2 % Venäjän kokonaisviennistä, tiedottaa Venäjän tulli. Metsäteollisuuden viennin tilastoarvo lisääntyi ko. aikana 14 % edellisvuoteen verrattuna. Raakapuun vientimäärä kasvoi 5 %, sahatavaran 18 % ja sellun 7 %. Vanerin vientimäärä väheni 3 % ja sanomalehtipaperin 13 %.

Lähde: Venäjän tulli

Vuosien 2004-2010 vientilastojen perusteella tehdyistä kuvista nähdään, että raakapuun vienti on ollut maaliskuussa 2011 alimmillaan verrattuna em. ajanjaksoon. Vaikka raakapuun viennin tilastoarvo on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 2004, reaalihinnat ovat kuitenkin laskeneet yleisen kustannustason nousun vuoksi.