Puutuoteteollisuuden tuotanto vuonna 2009 oli 82 % edellisvuotisesta, tiedottaa Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö. Sahatavaran tuotanto laski 12 %, kuitulevyn 26 %, lastulevyn 21 %, ja vanerin 19 %. Sellu- ja paperiteollisuuden osalta tuotantomäärät lähtivät voimakkaaseen nousuun vuoden lopussa, mikä ei kuitenkaan aivan riittänyt nostamaan vuoden 2009 kokonaistuotantoa edellisvuotiselle tasolle. Sellun tuotanto jäi 12 % ja paperin 2 % pienemmäksi kuin vuonna 2008.

Lähde:

Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö