Venäjällä tuotettiin kuluvan vuoden tammi-lokakuussa yli 20 % enemmän vaneria ja lastulevyä kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten. Sahatavaran, kuitulevyn, sellun, paperin ja kartongin tuotannossa jäätiin alle keskimääräisen teollisuustuotannon kasvuvauhdin. Paperia ja kuitulevyä tuotettiin lokakuussa 1-2 % vähemmän ja sellua sekä kartonkia 1-2 % enemmän kuin vuosi sitten, muilta osin vuoden 2009 lokakuun tuotantomäärät ylitettiin selkeästi.

Rosstatin ilmoittamat tammi-lokakuun tuotantomäärät verrattuna vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon olivat seuraavat:

Sahatavara 15,8 milj. m3 (105 %)
Vaneri 2,2 milj. m3 (126 %)
Lastulevy 4,5 milj. m3 (122 %)
Kuitulevy 321 milj. m2 (107 %)
Sellu 4,9 milj. tonnia (104 %)
Paperi 3,8 milj. tonnia (104 %)
Kartonki 2,5 milj. tonnia (105 %)

Lähde:
Valtion tilastopalvelu Rosstat