Puutuoteteollisuuden tuotantomäärät ovat laskeneet 22 % tammi-lokakuun 2009 aikana edellisvuoteen verrattuna, tiedottaa Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö. Sellu- ja paperiteollisuudessa lasku on ollut 6 % ja puunkorjuussa 14 %.

Sellu- ja paperiteollisuuden tuotanto on alkanut elpymään lokakuussa. Sellun tuotantomäärät kasvoivat 9 %, paperin 6 % ja kartongin 1 % syyskuuhun verrattuna.

Lähde: Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö