Talouskehitysministeriön edustaja kuvaa Venäjän taloustilannetta huonoimmaksi talouskriisin jälkeen. Talouskasvu alkoi hidastua viime vuoden lopulla, ja alkuvuonna 2013 bruttokansantuotteen kasvu on ollut enää 1,4 %. Venäjän teollisuustuotannossa ei ole ollut kasvua tammi-elokuun 2013 aikana, mikä johtuu globaalista kysynnän laskusta ja kustannusten kasvusta. Parannusta tilanteeseen ei odoteta ennen 2014 puoliväliä.

Metsäteollisuuden tuotantomäärät ovat olleet laskussa alkuvuoden aikana. Sahatavaran tuotanto on vähentynyt 2 %, kuitulevyjen 10 %, puumassan 7 % ja paperin 4 % vuoden 2012 vastaavaan aikaan verrattuna. Nousua on ollut vanerin (4 %) ja kartongin (1 %) tuotannossa. Puunkorjuumäärä on vähentynyt tammi-heinäkuun aikana 4 % edellisvuodesta.

Luoteis-Venäjän alueilla metsäteollisuuden tilanne vaihtelee. Esimerkiksi Vologdan alueella sahatavaran tuotanto on kasvanut 4 % ja Karjalan tasavallassa 16 %. Myös levyteollisuudessa on ollut kasvua molemmilla alueilla. Karjalan sellu- ja paperiteollisuuden tuotantomäärät ovat romahtaneet. Puumassaa on tuotettu kaksi kolmasosa edellisvuoden määrästä ja paperia vain kolmasosa. Leningradin alueella puutuoteteollisuuden tuotanto on vähentynyt 6 % ja kemiallisen metsäteollisuuden 5 %. Arkangelin alueella sellu- ja paperiteollisuuden tuotanto on viime vuoden tasolla ja puutuoteteollisuudessa on laskua 3 %.

Venäjän metsäteollisuudessa parhaiten menee suurilla konserneilla, joilla on ollut mahdollisuus investoida tuotannon modernisointiin ja puunkorjuun kehittämiseen. Esimerkiksi Arkangelin alueella sijaitseva Titan-ryhmän Lesozavod 25 -saha on laajentanut tuotantoaan samaan aikaan, kun useat alueen suuret sahat ovat pysäyttäneet toimintansa. Kotimaan kysyntä ei ole pystynyt paikkaamaan vientimarkkinoiden heikkoa tilannetta. Kotimaassa kysyntä keskittyy pienten sahojen tuottamaan alhaisemman laadun sahatavaraan. Lesozavod 25 uskoo tulevaisuuteen hyvän liiketoimintamallinsa vuoksi. Saha pystyy myymään hakkeen Arkangelin sellu- ja paperitehtaalle, mikä on suuri etu. Yritys tuottaa itse 60 % energiantarpeestaan, mikä alentaa tuotantokustannuksia huomattavasti. Lisäksi sahanpurusta valmistetaan pellettejä. Tuotteiden kysynnän kanssa ei ole suurempia ongelmia. Sen sijaan ongelmat raaka-aineen saatavuudessa ovat arkipäivää. Hakkuiden lisääminen ei ole mahdollista ilman merkittäviä investointeja infrastruktuuriin.

Lähteet: Rosstat 1, Rosstat 2, Kareliastat, Petrostat, Vologdastat, Arhangelskstat, Lesvesti, Expert.ru