Venäjän teollisuuden kokonaistuotanto oli vuonna 2020 lähes edellisvuoden tasolla, kasvua oli 0,3 prosenttia. Kokonaistuotanto kääntyi laskuun huhtikuussa, mutta palautui nousu-uralle marraskuussa. Puutuoteteollisuuden tuotantoindeksi säilyi edellisvuoden tasolla, kemiallisessa metsäteollisuudessa kasvua oli kaksi prosenttia.

Venäjällä tuotettiin vuonna 2020 kansallisten tilastojen mukaan 28,6 miljoonaa kuutiometriä sahatavaraa, josta havusahatavaraa oli 93 prosenttia. Sahatavaran tuotantomäärä laski neljä prosenttia edellisvuodesta. Venäläisistä tilastoista puuttuu osa tuotantoa, ja Faostatin tilastojen perusteella arvioidut vuosituotantomäärät ovat noin 14 miljoonaa kuutiometriä suurempia. Sahatavaraa vietiin 34 miljoonaa kuutiometriä*, seitsemän prosenttia edellisvuotta vähemmän. Tärkeimmät vientimaat olivat Kiina, Uzbekistan ja Azerbaidzan. Kiinan osuus sahatavaran viennistä oli 59 prosenttia, viisi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019.

Vaneria tuotettiin neljä miljoonaa kuutiometriä ja lastulevyä 10 miljoonaa kuutiometriä. Vanerin tuotanto laski kolme prosenttia ja lastulevyn kaksi prosenttia. Kuitulevyn tuotanto oli 642 miljoonaa neliömetriä, ja laskua edellisvuodesta oli seitsemän prosenttia. Kolme neljäsosaa tuotetusta vanerista vietiin ulkomaille. Vanerin vientimäärä kasvoi kuusi prosenttia, tärkeimpiä vientimaita olivat edellisvuoden tapaan Yhdysvallat, Egypti ja Saksa.

Puumassan tuotanto oli 8,8 miljoonaa tonnia, josta vientiin meni 30 prosenttia. Kiina oli suurin vientimaa, sen osuus vientimäärästä oli 64 prosenttia. Puumassan tuotanto kasvoi kuusi prosenttia ja vienti kahdeksan prosenttia edellisvuodesta. Paperia ja kartonkia valmistettiin yhteensä 9,5 miljoonaa tonnia, josta vietiin ulkomaille 42 prosenttia.  Tuotanto kasvoi neljä prosenttia, viennissä kasvua oli 14 prosenttia. Tärkeimmät vientimaat olivat Kiina ja Intia, kuten edellisenäkin vuonna.

Venäjän metsäteollisuuden tuotannon ja viennin kehitys 2010-2020:

Suurikokoinen kuva

Tilastolähteet: Rosstat, Venäjän tulli, Fedstat.ru

Sari Karvinen, Luke