Venäjän tilastokeskuksen (Rosstat) tuotantolukujen mukaan vuonna 2013 Venäjän saha- ja puulevyteollisuuden tuotantomäärät pysyivät lähellä vuoden 2012 tasoa lukuun ottamatta kuitulevyä, jonka tuotanto väheni 10 prosenttia. Massa- ja paperiteollisuuden tuotantomäärät laskivat vuonna 2013 viisi prosenttia ja myös raakapuun tuotanto laski kolme prosenttia. Puisten rakennusmateriaalien valmistus kasvoi 10 prosenttia.

Venäjän tullin julkaisemista tiedoista käy ilmi, että raakapuun vienti Venäjältä kasvoi viime vuonna kahdeksan prosenttia ja sahatavaran yhdeksän prosenttia. Muiden metsäteollisuuden tuotteiden vienti väheni huomattavasti.

Keskeisimpien metsäteollisuustuotteiden tuotanto ja vienti:

Lähteet: Rosstat, Venäjän tulli