Venäjän tilastokeskus Rosstat on julkaissut tuotantolukuja vuodelle 2012. Puutuoteteollisuuden tuotanto kasvoi 3,3 % vuoteen 2011 verrattuna. Sellu- paperi- ja painoteollisuudessa kasvua oli 2,1 %
Venäjän tullin julkaisemista tiedoista käy ilmi, että myös metsäteollisuuden vientimäärät olivat kasvussa viime vuonna paperia lukuunottamatta. Raakapuun vienti väheni 16 prosenttia.
Keskeisimpien metsäteollisuustuotteiden tuotanto ja vienti: