Venäjän metsäteollisuuden tuotantomäärät kasvoivat vuonna 2016, suurinta kasvu oli kuitulevyjen ja kartongin tuotannossa. Myös metsäteollisuuden vientimäärät kasvoivat sanomalehtipaperia lukuun ottamatta.

Venäjällä tuotettiin vuonna 2016 kansallisten tilastojen mukaan 23 miljoonaa kuutiometriä sahatavaraa eli neljä prosenttia edellisvuotta enemmän. Tilastoista puuttuu kuitenkin osa tuotantoa, ja Faostatin tilastojen perusteella arvioidut vuosituotantomäärät ovat yli 10 miljoonaa kuutiometriä suurempia. Sahatavaraa vietiin 27 miljoonaa kuutiometriä, kasvua oli yli kymmenen prosenttia. Tärkeimmät vientimaat olivat Kiina, Uzbekistan ja Egypti. Kiinan osuus sahatavaran viennistä oli puolet.

Vaneria tuotettiin neljä miljoonaa kuutiometriä ja lastulevyä seitsemän miljoonaa kuutiometriä. Molempien tuotannossa kasvua oli kolme prosenttia. Kuitulevyn tuotanto oli 550 miljoonaa neliömetriä, ja kasvua edellisvuoteen oli 10 prosenttia. Kaksi kolmasosaa tuotetusta vanerista vietiin ulkomaille. Vanerin vienti kasvoi 11 prosenttia, tärkeimpiä vientimaita olivat Yhdysvallat, Egypti ja Saksa.

Puumassan tuotanto oli kahdeksan miljoonaa tonnia eli neljä prosenttia edellisvuotta suurempi. Puumassaa vietiin ulkomaille noin kaksi miljoonaa tonnia, tästä 60 prosenttia Kiinaan. Paperia ja kartonkia valmistettiin yhteensä reilut kahdeksan miljoonaa tonnia, josta vietiin ulkomaille kolmannes. Tärkeimmät vientituotteet olivat sanomalehtipaperi sekä päällystämätön voimapaperi, -kartonki ja -pahvi. Sanomalehtipaperin vienti laski neljä prosenttia, kun jälkimmäisen tuoteryhmän viennissä oli kasvua yli 20 prosenttia. Tärkeimmät vientimaat olivat Intia, Turkki ja Kazakstan.

Tilastolähteet: Rosstat, Venäjän tulli

Sari Karvinen, Luke