Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö on julkaissut raportin teollisuuden tilanteesta alkuvuonna. Puutuoteteollisuuden tuotanto laski tammi-helmikuussa lähes 30 % edellisvuoteen verrattuna. Sellu- ja paperiteollisuudessa lasku oli 15 % ja puunkorjuussa 12 %. Maaliskuussa lähes kaikkien metsäteollisuuden tuotteiden tuotantomäärät nousivat 10 – 25 % helmikuuhun verrattuna. Poikkeuksena lastulevy, jonka tuotantomäärä on edelleen laskenut 10 %.

Yksittäisten tuotteiden tuotantomäärien muutos tammi-maaliskuussa 2009 edellisvuoteen verrattuna:

  • puutalot: – 45 %
  • kuitulevy: – 43 %
  • vaneri: – 40 %
  • lastulevy: – 29 %
  • markkinasellu: – 26 %
  • sahatavara: – 24 %
  • kartonki: – 20 %
  • paperi: – 12 %

Myös tuotteiden hinnat ovat laskeneet, esim. kuitulevyn 9 %, paperin ja kartongin 4 %. Raakapuun hinnat ovat nousseet hienoisesti viime vuoden joulukuuhun verrattuna. Koivun hinta on kuitenkin laskenut lähes 24 %. Metsäteollisuuden tuotteiden kotimaan kysynnässä on havaittu kasvua ensimmäisen vuosineljänneksen lopulla.

Lähde: Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö