Venäjän tilastokeskus Rosstat on julkaissut tuotantolukuja tammi-kesäkuulle 2009. Puutuoteteollisuuden tuotanto on laskenut alkuvuoden aikana 27 % edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Sellu- ja paperiteollisuuden tuotanto on vähentynyt 16 %. Suurin pudotus on ollut levyteollisuudessa.

Keskeisimpien metsäteollisuustuotteiden tuotanto:

Lähde: Rosstat