Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Kamppailu Venäjän metsäteollisuuden omistuksesta jatkuu. Oikeusviranomaiset suorittivat 13.10. perusteellisen etsinnän Titan-yhtymän pääkonttorissa Arkangelissa. Tapahtuman katsotaan olevan yhteydessä IPE:n pääkonttorissa tehtyyn etsintään elokuussa. Titan-yhtymä on suojautunut valtausta vastaan myymällä osakeenemmistön pienelle itävaltalaiselle yhtiölle Pulp Mill Holding GmbH.

Prosessissa on saatu IPE:lle myönteisiä oikeuden päätöksiä. Viimeksi Moskovan välimiesoikeus totesi 21.10. pätemättömäksi toukokuussa 2002 tapahtuneen Kotlaksen ja Bratskin kombinaattien osakkeiden myynnin lähellä Bazovyj Element-ryhmää olevalle yhtiölle. Yhä selvemmin näyttää siltä, että kiistan ratkaisu edellyttää poliittisten toimijoiden puuttumista siihen, koska oikeuden päätöksistä huolimatta tilanne ei normalisoidu.

Omistuskiista 221003