Moskovassa järjestetyn kansainvälisen, puunjalostuksen ja -korjuun ajankohtaisia kysymyksiä käsittelevän seminaarin yksi keskeisimmistä puhujista oli Venäjän Metsäteollisuuden ja puunviejien liiton presidentti Miron Tatsjun, aiheenaan Venäjän metsäteollisuuden kilpailukyvyn parantaminen.

Metsälehti Lesnaja Gazeta julkaisi esitelmän, jonka keskeinen sisältö oli seuraava:

Venäjän metsäsektorin kehittämiseen on kiinnitetty huomioita korkeimmalla poliittisella tasolla ja kehittämisohjelmia on laadittu. Tavoitteeksi on asetettu lisätä hakkuita sekä metsätuotteiden tuotantoa. Konkreettisina edistämistoimina voidaan mainita metsätuotteiden vientitullien alentaminen, puunjalostuslaitteiden tuontitullien pienentäminen sekä metsälain uudistamisprosessi.

Venäjän metsäteollisuuden kilpailukykyyn vaikuttaviksi keskeisimmiksi ongelmiksi Tatsjun mainitsee:

  • Tuotannon alhainen tekninen taso ja koneiden kuluneisuus.
  • Tuotannon sijoittuminen. Siperiassa ja Kauko-Idässä on suurin osa metsävaroista, mutta vähän puuta jalostavaa teollisuutta.
  • Alhainen työn tuottavuus ja korkeat tuotantokustannukset.
  • Investointien vähyys.
  • Valtion ulkomaankauppapolitiikka, mm. valuuttakontrolli, vientitullit.
  • Vapaaehtoista metsäsertifiointia edistetään liian hitaasti.

Venäjän valtio voisi tukea metsäteollisuuden kehitystä vero-, luotto-, tulli- ja tariffipolitiikan keinoin, esimerkiksi investointitakuilla, verohelpotuksilla, puunjalostuslaitteiden tuontitullien poistamisella, jalostettujen puutuotteiden vientitullien poistamisella ja valuuttakontrollin lieventämisellä. Lisäksi olisi edistettävä mm. leasingin ja metsäsertifioinnin kehittymistä. Rautatietariffit vaativat pikaista uudistamista.

Lue koko referaatti

Lähde: Lesnaja Gazeta