Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Lesprom Industry Consulting järjesti 14.03 Pietarissa konferenssin ”Venäjän metsäteollisuusyritykset: kilpailukyvyn parantamisen potentiaali ja kestävää kehitystä estävät tekijät”. Alustuksissa ja konferenssin suosituksissa korostetaan kansallisen metsäpolitiikan laatimisen tärkeyttä. Raakapuun saatavuudesta kannettiin huolta useissa alustuksissa. Karjalassa suunnitellaan tasavallan metsäsektorihallinnon ja federaation alueellisen metsähallinnon yhdistämistä.

Metsateollisuuden kilpailukyvyn parantaminen 180303