Venäjän metsäsektorin investoinnit ovat kasvaneet tasaisesti vuodesta 2015 lähtien. Erityisesti kasvua on ollut massa- ja paperiteollisuudessa, jonka ruplamääräiset investoinnit ovat kasvaneet vuosittain noin 30 prosenttia edellisvuodesta. Suurimpia investoijia on ollut Ilim Group, joka sai vuonna 2019 päätökseen muun muassa Bratskin kartonkitehtaan ja Ust-Ilimskin sellutehtaan modernisointihankkeet.

Vuonna 2019 massa- ja paperiteollisuuteen investoitiin 1,5 miljardia euroa*. Puutuoteteollisuuden investoinnit kasvoivat hieman vuoteen 2017 saakka, jonka jälkeen ne ovat olleet noin miljardin euron vuositasolla. Metsätalouden investoinnit ovat kasvaneet myös 30 prosentin vuosivauhtia. Viime vuonna puunkorjuuseen ja metsänhoitoon investoitiin 630 miljoonaa euroa.

Tammi-maaliskuun 2020 aikana metsäsektorin ruplamääräiset investoinnit kasvoivat 24 prosenttia edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Venäjän metsäteollisuuden investoinnit ovat jakautuneet 2000-luvulla tasaisesti puutuoteteollisuuteen ja kemialliseen metsäteollisuuteen. Esimerkiksi Suomessa lähes 80 prosenttia investoinneista on tehty massa- ja paperiteollisuuteen. Vuosina 2000–2018 Venäjän massa- ja paperiteollisuuteen investoitiin noin 13,5 miljardia euroa, Suomessa vastaavasti 13,7 miljardia euroa.

Ulkomaisten metsäteollisuuden investointien osuus on vaihdellut 3-5 prosentin välillä vuosina 2017-2019. Tilastojen mukaan puutuoteteollisuuteen on investoitu vuositasolla keskimäärin 30 miljoonaa euroa ulkomaisista lähteistä, sellu- ja paperiteollisuuteen 25 miljoonaa euroa. (suuret ja keskisuuret yritykset)

* 1 €=72,32 RUB (Venäjän keskuspankin keskikurssi 2019)

Tilastolähteet: Rosstat, Venäjän keskuspankki, Luken tilastotietokanta

Sari Karvinen, Luke