Venäjän metsätalousviraston viime vuoden yhteenvedossa nostettiin esille erityisesti metsäpalojen torjunnan onnistuminen Siperian ja Kaukoidän federaatiopiireissä. Henkilöstön mitoitus oli toimiva, ja alueiden paloluokituksen myötä säästettiin resursseja, kun kaukaisilla ja asumattomilla alueilla olevia paloja kontrolloitiin, mutta ei sammutettu aktiivisesti. Vaikka vuosi 2016 oli poikkeuksellisen lämmin, oli metsäpaloja vähemmän kuin aikaisempina vuosina, eivätkä palot levinneet asuin- tai teollisuusalueille. Vuoden 2017 aikana metsäpalojen sammutuksen suunnittelu on määrä siirtää sähköiseen järjestelmään. Huolimatta vaikeasta rahoitustilanteesta metsäpalojen torjuntaan liittyvä työ alueilla jatkuu täysimääräisenä.

Metsänsuojeluun liittyen suurimpana ongelmana ovat siperianmäntykehrääjän esiintymät Siperian federaatiopiirissä.

Vuonna 2016 hakkuut lisääntyivät ja niiden määrä oli noin 208 miljoonaa kuutiometriä. Vuonna 2017 viranomaisten on määrä luoda rekisteri metsänvuokraajista, jotka eivät hoida velvollisuuksiaan tunnollisesti. Metsänuudistamisen tavoitteena on uudistaa koko avohakkuuala, ja ensimmäisen kerran viiteen vuoteen tavoite tullaan saavuttamaan.

Laittomien hakkuiden torjunnan tehostamiseksi lisätään metsänvartijoita ja kasvatetaan satelliittivalvonnan pinta-alaa. Osa vuodelle 2017 suunnitelluista tehtävistä tehdään yhteistyössä Venäjän kansallisrintama -liikkeen kanssa.

Puukaupan valvontajärjestelmä EGAIS sisältää yli 3,5 miljoonaa dokumenttia. Jatkossa järjestelmän kehittäminen kytketään alan yleiseen tekniseen kehitykseen.

Lähde: Venäjän metsätalousvirasto

Aiheeseen liittyen: