Vallanvaihtoon liittyvät hallintouudistukset ovat alkaneet. Venäjän metsätalousvirasto on siirretty presidentin määräyksellä Luonnonvara- ja ekologiaministeriön alaisuuteen. Aikaisemmin metsätalousvirasto oli suoraan Venäjän hallituksen alainen. Mahdollisista metsähallinnon henkilövaihdoksista ei ole vielä tiedotettu.
Presidentin määräys: Kremlin.ru