Rosleshozin johtaja Viktor Masljakov ja Maailmanpankin Venäjän edustuston johtaja Pedro Alba Foster sopivat tapaamisessaan suuren yhteisprojektin toteuttamisesta kolmella pilottialueella Venäjällä, kirjoittaa Rossijskie lesnye vesti. Kyseinen ”Metsähallinnon uudistus ja metsäpalontorjunnan toimet ”-projekti sai työnimen Metsäprojekti 2.
Viime vuoden huhtikuussa tehtiin johtopäätökset Metsäprojekti 1:stä, joka toteutettiin Maailmanpankin ja Venäjän valtionvarainministeriön välisen lainasopimuksen mukaisesti. Projekti keskittyi tietojärjestelmien parantamiseen, metsien inventointiin, metsäsuunnitteluun, metsäpalojen, tuholaisten ja tautien torjuntaan sekä metsien uudistamiseen. Projektin tärkein kohde oli metsäalan työntekijöiden ammattitaidon nostaminen.
Lopputuloksena seitsemällä alueella modernisoitiin perusteellisesti radioyhteyksiä. Peittoalue kattaa nyt 325 miljoonaa hehtaaria, jonka lisäksi perustettiin yli 7 000 HF- ja VHF-radioasemaa eri tarkoituksiin, 343 antennikeskusta ja kahdeksan palvelulaboratoriota. Modernisoitiin ja luotiin 45 koneistettua metsäpalontorjuntayksikköä 180 miljoonan hehtaarin alueelle, ja lisäksi asetettiin 658 erikoistunutta palotorjuntayksikköä. Modernisoinnin aikana metsien seurantajärjestelmän aluetta laajennettiin 38 miljoonasta hehtaarista 300 miljoonaan hehtaariin vuosina 2007–2010. Yli 2 000 metsäalan asiantuntijaa sai koulutusta.
Metsäprojekti 2:n arvioitu kustannus on 120 miljoonaa dollaria. Projektia rahoitetaan Maailmanpankin lainalla (40 milj. dollaria), ja 80 miljoonaa dollaria tulee Venäjän liittovaltion budjetista.
Lopullista päätöstä alueista, joilla projekti toteutetaan, ei ole vielä tehty. Arvioidaan, että toimenpiteet toteutetaan ekologisesti ja taloudellisesti arvokkaissa metsissä, jotka sijaitsevat asuinalueiden tai tärkeiden infrastruktuurikohteiden vieressä ja joissa metsäpalot aiheuttavat hengenvaaran ihmisille ja eläimille ja voivat aiheuttaa huomattavaa tuhoa taloudellisille kohteille sekä arvokkaille ekologisille resursseille kuten kansallispuistoille. Projektin varoilla hankitaan tietokoneita sekä moderneja järjestelmiä ja kalustoja metsäpalojen torjuntaan ja sammutukseen.