Venäjän metsälehti Rossijskije lesnyje vesti kirjoittaa viime vuoden keskeisimmistä tapahtumista metsätalousviraston yhteenvedon perusteella:

Vuonna 2014 tehtiin merkittäviä muutoksia metsäalan lainsäädäntöön, keskeisimpänä puukauppaa koskeva laki (413-FZ). Laki parantaa huomattavasti mahdollisuuksia torjua laitonta puukauppaa. 1.7.2015 alkaen metsänkäyttäjät ovat velvollisia rekisteröimään puukaupat sähköisesti, ja 1.1.2016 alkaen astuu voimaan hallinnollinen vastuu sääntöjen rikkomisesta. Metsätalousviraston johtajan Ivan Valentikin mukaan uusien sääntöjen valmisteluun ovat osallistuneet viranomaisten lisäksi yritykset, asiantuntijat ja kansalaisjärjestöt.

Toinen merkittävä federaation laki (27-FZ) palautti alueellisille budjettilaitoksille oikeuden osallistua metsänhoitotöiden toteuttamiseen. Lain voimaantulon jälkeen yli 90 % metsien vartiointi-, suojelu- ja uudistamistöistä on tehty valtion suorahankinnalla ilman kilpailutusta. Laki sisältää myös metsänuudistamisen valvontamekanismin federaatiotasolla 1.1.2015 alkaen. Uusien sääntöjen mukaan työtä voidaan kontrolloida metsänuudistamisen tulosten perusteella, eikä töiden lukumäärän, kuten aikaisemmin.

Vuonna 2014 päivitettiin metsätalouden kehitysohjelmaa vuosille 2013-2020. Seurauksena saatiin enemmän rahoitusta mm. metsäsuunnitteluun ja metsäpalojen torjuntaan.

Metsätaloutta rahoitettiin viime vuonna 68,5 miljardilla ruplalla (1,1 mrd €*). Metsänvuokraajien osuus rahoituksesta kasvoi aikaisempiin vuosiin verrattuna. Federaation budjetista myönnettävien subventioiden määrä on kasvanut vakaasti, mutta rahoitus alueiden budjeteista on vähenemässä. Tammikuun 2014 alussa metsänvuokraajat olivat metsänkäyttömaksuista velkaa federaation budjettiin 5 miljardia ruplaa ja alueiden budjetteihin 3,2 miljardia ruplaa.

Viime vuonna Venäjän metsiä oli vuokrattu 236 miljoonaa hehtaaria, joista 174 miljoonaa hehtaaria puunkorjuuta varten. Hakkuut olivat yhteensä 202,8 miljoonaa kuutiometriä.

Metsänuudistamista tehtiin yhteensä 863 000 hehtaarin alueella, josta keinollista uudistamista 186 000 hehtaaria. Avohakkuuala oli 927 800 hehtaaria. Taloudellisesti arvokkaiden taimikoiden luokkaan lisättiin yli miljoona hehtaaria. Venäjällä on yhteensä 18,8 miljoonaa hehtaaria keinollisesti luotuja metsiköitä.

Metsävaratiedon keruuta jatkettiin ja sen rahoitusta lisättiin 2,6-kertaiseksi vuonna 2014. Metsävaratieto on yli 10 vuotta vanhaa 23 prosentilla metsiköistä, 10-20 vuotta vanhaa 32 prosentilla ja yli 20 vuotta 45 prosentilla. Metsävaratietoa päivitettiin 28 miljoonan hehtaarin alueella.

Metsänvartijoiden lukumäärä lisääntyi viime vuonna, yhteensä heitä on 18 800 henkilöä. Metsänvartijat tekivät yli 22 000 tarkastusta, joissa havaittiin 8 661 sääntöjen rikkomusta. Sakkoja annettiin yhteensä 434 miljoonaa ruplaa. Laittomien hakkuiden lukumäärä oli 18 400, laittomasti hakattu puumäärä oli 1,3 miljoonaa kuutiometriä. Syytteitä nostettiin 11 700 kappaletta. Eniten metsälainsäädännön rikkeitä oli Irkutskin, Moskovan, Nižni Novgorodin, Tjumenin, Novosibirskin, Altain ja Krasnojarskin alueilla sekä Burjatian tasavallassa.

Metsäpaloja Venäjällä oli viime vuonna 17 000, pinta-ala ylitti 3 miljoonaa hehtaaria. Palaneen puuston tilavuus oli 9,7 miljoonaa kuutiometriä. Taimikoita paloissa tuhoutui 123 800 hehtaaria. Suurimmat metsäpalot olivat Siperian ja Kaukoidän federaatiopiirissä. Lähes puolet metsäpaloista syttyy ihmisen toiminnan seurauksena. Metsäpalojen kartoitusta ja tietojen luotettavuutta parannettiin. Lisäksi metsäpalojen sammutuksen rahoitusta uudistettiin.

Metsänterveyskartoituksen tietojen mukaan kuolleiden metsiköiden määrä pieneni 18 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ollen 512 900 hehtaaria. Tuhohyönteisiä ja metsäntauteja torjuttiin 285 800 hehtaarilla, metsien terveyttä edistäviä toimenpiteitä tehtiin 406 600 hehtaarin alueella.

Metsätalousviraston mukaan alueet ovat hoitaneet metsäasioihin liittyvät velvollisuutensa asianmukaisesti vuonna 2014 muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

Lähde: Rossijskije lesnyje vesti

* 1 €=62 RUB