Venäjän hallituksen yhteydessä toimiva metsäsektorin kehitysneuvosto on hyväksynyt kansallisen metsätalouden kehittämisohjelman ”Razvitie lesnogo hozjajstva” vuosille 2012-2020. Ohjelman tavoitteena on lisätä metsien käytön, suojelun ja uudistamisen tehokkuutta. Lisäksi ohjelmalla varmistetaan, että yhteiskunnan metsiin liittyviin tarpeisiin (resurssit, palvelut) vastataan tasapainoisesti säilyttämällä metsien resurssi- ja ympäristöpotentiaali sekä niiden globaali rooli.

Ohjelma tullaan toteuttamaan kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa (2012-2014) luodaan tehokas järjestelmä metsien suojelemiseksi metsäpaloilta ja muilta haitallisilta tekijöiltä. Lisäksi tehdään valtakunnallinen metsärekisteri toimivaksi ja turvataan metsänuudistaminen. Käytännössä mm. luodaan yhtenäinen valvontajärjestelmä, joka sisältää yli 1 500 paikallista valvontapistettä. Kaikilla Venäjän alueilla tulee toimimaan metsäpaloihin erikoistunut virasto, jolla on tarvittavat ja nykyaikaiset laitteet. Metsien valvonnan pinta-ala kasvaa 400 miljoonaan hehtaariin vuosittain.

Seuraavassa vaiheessa (2015-2017) painopisteinä ovat metsänvuokrauksen nykyaikaistaminen, metsäsuunnitteluun liittyvien tehtävien ratkaisu ja metsäteiden rakennus. Metsien vuokrausta muuhun kuin puunkorjuuseen tullaan kehittämään, samalla edistetään myös puunkorjuuta tavoitteena lisätä hakkuusuunnitteen käyttöä 42 prosenttiin eli 270 miljoonaan kuutiometriin. Metsänuudistamiseen liittyen rakennetaan 27 metsäpuiden siemenhuolto- ja taimituotantokeskusta, jotka tulevat tuottamaan 110 miljoonaa tainta vuosittain. Metsänhoidossa käytettävää kalustoa ja koneita uudistetaan. Metsäteiden pituus lisääntyy 7 000 kilometriin.

Kolmannessa vaiheessa (2018–2020) viimeistellään metsien inventointijärjestelmä ja uudistetaan metsäalan tutkimusta.

Ohjelman rahoitustarve on yhteensä 473 miljardia ruplaa (11 milj.€), josta 57% on tarkoitus kattaa federaation budjetista ja loput alueiden budjeteista sekä ulkopuolisista lähteistä.

Seuraavaksi ohjelma menee Venäjän hallituksen käsiteltäväksi.

Lähteet: Venäjän hallitus, Venäjän metsätalousvirasto

Venäjänkielinen ohjelmaluonnos on luettavissa Metsätalousviraston nettisivuilla.