Vuoteen 2020 mennessä puunkorjuumäärä suunnitellaan nostettavaksi 270 miljoonaan kuutiometriin, kirjoittaa metsälehti Rossiiskie lesnye vesti. Kyseiset luvut sisältyvät Venäjän metsätalousvirasto Rosleshozin metsätalouden kehittämisohjelmaan (Programma razvitija lesnogo hozjajstva) vuosille 2012–2020. Vuonna 2010 puuta korjattiin virallisten tietojen mukaan 175,5 miljoonaa kuutiometriä.
Оhjelman puitteissa rakennetaan myös 7 000 kilometriä metsäteitä. Оhjelmaa rahoitetaan asiakirjan mukaan 98 miljardilla ruplalla (2,4 milj.€), josta 74 miljardia ruplaa tulee federaation budjetista, 4 miljardia subjektien budjeteista ja 20 miljardia budjetin ulkopuolisista lähteistä.
Ohjelma toteutetaan kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa vuosina 2012–2014 Rosleshoz aikoo kehittää oikeudellista perustaa ja luoda yhtenäisen valtiollisen metsärekisterin. Toisessa vaiheessa vuosina 2015–2017 palautetaan metsänvartiointi, rakennetaan teitä ja nostetaan metsätalouden tehokkuutta. Vuosina 2018–2020 tarkoituksena on järjestää materiaalihuolto ja tekninen huolto, luoda metsien valvonta- ja palovartiointijärjestelmä sekä suorittaa loppuun valtiollinen metsien inventointi.