Venäjän metsäsektorin kehittämisstrategian 2030 valmistelu on loppusuoralla ja teollisuusministeriön on määrä siirtää se hallituksen käsiteltäväksi syyskuun aikana.

Strategian lähtökohtana on ulko- ja kotimaanmarkkinoiden kysyntä, eikä Venäjän metsävarojen määrä ja niiden täysimääräinen hyödyntäminen, kuten nykyisessä kehittämisohjelmassa. Keskeisessä osassa strategiaa on sellu- ja paperiteollisuuden kehittäminen. Tavoitteena on korvata tuontia erityisesti paperin ja kartongin osalta. Sellun viennin odotetaan puolestaan kasvavan Aasian maihin. Puurakentaminen on myös tärkeä osa strategiaa, ja tavoitteena on lisätä puurakentamisen osuutta 20 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä nykyisestä 12 prosentista.

Teollisuusministeriön mielestä Venäjällä on potentiaalia rakentaa 3-4 uutta sellu- ja paperitehdasta lähitulevaisuudessa. Metsäteollisuus on investoijia kiinnostava toimiala. Metsäteollisuuden investoinnit kasvoivat viime vuonna 16 prosenttia, kun kaikkien teollisuusalojen investoinneissa oli laskua lähes viisi prosenttia.

Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeriön mielestä strategiadokumentti vaatii vielä perusteellista muokkausta. Metsätalous nähdään nykyisessä versiossa vain raaka-aineen lähteenä, mikä ei vastaa Venäjän metsien globaalia roolia. Lisäksi dokumentista puuttuvat kokonaan metsäteollisuuden ympäristökysymykset.

Strategiadokumentin valmistelijana toimii Strategy Partners Group.

Lähteet: Lesopromyšlenny kompleks Rossii, Arkangelin aluehallinto, RIA Novosti

Aikaisemmin aiheesta: 13.03.2017 Puurakentaminen ja sellu Venäjän metsäteollisuuden kehittämisstrategian keskiössä