Pertti Veijolan raportti, UM/Moskova

Kansallisen metsäpolitiikan laadinta ei ole edennyt. Jo vahvistettu
metsäteollisuuden kehittämisstrategia sekä periaatteessa hyväksytty
metsätalouden yleinen strategia eivät tuo selviä konkreettisia ratkaisuja
ongelmiin.Näyttää yhä selvemmältä, että vuoden 1997 metsälain uudistamisella tullaan ratkaisemaan käytännön kannalta tärkeimmät metsätalouden kysymykset. Metsälaista on olemassa kaksi toisistaan poikkeavaa kokonaisesitystä sekä teollisuusministeriön ja metsäteollisuuden liiton tarkistusesitykset. Seuraavan lakiluonnoksen tulee valmistua hallituksen toimeksiannon mukaan 31.03.2003 mennessä.
Tällä hetkellä lähes kaikki metsälailla säädettävät periaatekysymykset ovat avoimina. Joistakin asioista ollaan periaatteessa aika pitkälle samaa mieltä, mutta niidenkään toteutustapa ei ole vielä hahmottunut.

Metsapolitiikkaa 2201031