Pertti Veijola, UM/Moskova

Tänä vuonna on 05.05 mennessä sattunut 4 735 metsäpaloa ja palanut ala on 190 576 ha. 535 aluetta palaa edelleen. Tilanne on pahin Kauko-Idässä ja Etelä-Siperiassa Baikalin itäpuolella. Tänä vuonna paloriskiä lisäävät vähäluminen talvi, kevätsateiden pieni määrä monilla alueilla ja voimakkaat tuulet. Viranomaisten entistä parempaa yhteistoimintaa on suunniteltu ja uutena keinona perustetaan metsäpalontorjunnan johtokeskuksia, jotka pystyvät seuraamaan laajojen alueiden tilannetta mm. satelliittiseurannan avulla. Luonnonvaraministeri V. Artjuhov määräsi 8 varaministeriään tarkastamaan ja ohjaamaan metsäpalontorjuntaa kriittisimmillä alueilla.

Metsäpalot 140503