Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeriön katsauksen mukaan metsäpaloja oli vuonna 2013 puolet vähemmän viime vuoteen verrattuna. Yhteensä tänä vuonna rekisteröitiin 9 744 metsäpaloa, joiden pinta-ala oli 1,4 miljoonaa hehtaaria. Metsäpalojen aiheuttama haitta arvioidaan 20 miljardiksi ruplaksi (450 milj. €), joka on kuusi kertaa viimevuotista vähemmän.
Parantuneen tilanteen taustalla on federaatiotason sammutusjoukkojen työn tehostaminen ja henkilöstön lukumäärän lisääminen 725 henkilöön. Tänä vuonna parannettiin myös metsäpalojen lentosammutusta ja satelliittikuvien hyödyntämistä valvonnassa.